Home
RAJD ROWEROWY Z BIBLIOTEKĄ
Wpisany przez Izabela Mazińska   
czwartek, 22 czerwca 2017 13:46

Tym razem docelowym miejscem kolejnego rajdu rowerowego organizowanego przez bibliotekę było Klukowo. Miejscowość ta leży w dekanacie nasielskim, stąd też wpisała się w program rajdów z cyklu „W Krainie nasielskiego Prawdzica”. Odbył się on w dniu 11 czerwca. Aby dotrzeć do tego miejsca przejeżdżaliśmy przez odwiedzane wcześniej miejscowości: Mazewo Wł., Jackowo Dw., Jackowo Wł. a w drodze powrotnej Lubomin i gościnne Gołębie. Tereny ukształtowane przez lodowiec prezentowały się pięknie soczystą zielenią i czerwienią maków. Nasz kolorowy peleton dotarł do Kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczęnnika w Klukowie. Na placu przykościelnym nasz przewodnik przybliżył historię wsi, stwierdzając , że pierwsze wzmianki na temat miejscowości ukazały się w XIV w. Od tego czasu istnieje tu parafia, natomiast dzisiejsza świątynia jest już czwartym kościołem w tym miejscu. Trzy poprzednie były konstrukcji drewnianej ,a ostatni z nich spłonął w latach 60-tych XX wieku zaistniał konieczność budowy nowej, tym razem murowanej świątyni. Wieś ta stanowiła gniazdo rodowe rodziny Klukowskich. Po krótkim odpoczynku i pokrzepieniu ciał słodkościami wyruszyliśmy do Brulin , gdzie gościnnością podjęli nas Państwo Danuta i Jerzy Rzeczkowscy z synem Przemysławem .W ogrodzie , wśród przepięknej zieleni, nad stawem porośniętym starymi drzewami czekał na nas grill. Oprócz pieczonych kiełbasek skosztowaliśmy również ciasta drożdżowego upieczonego przez gospodynię. Bruliny związane są z Nasielskiem, oto bowiem proboszcz nasielski Jakub z Brulin (Bruliński) w 1514 roku zrezygnował z probostwa na rzecz klasztoru w Czerwińsku, otrzymując dochody ze wsi opackich – Skołatowa i Pluskocina zatwierdzone przez ówczesnego papieża Leona X stosowną bułłą. Od tej pory parafia w Nasielsku kierowana była przez prepozytów zakonnych. Po zasłużonym odpoczynku wyruszyliśmy w drogę powrotną ,zatrzymując się przy zespole dworko-parkowym w Lubominie, przy figurce ufundowanej prze pana Szewczyka.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejny rajd 2 lipca.