Home
Goście z Izraela
Wpisany przez Jolanta R.   
poniedziałek, 22 sierpnia 2022 09:18

W czwartek, 18 sierpnia Nasielski Dom Edukacji i Historii gościł szesnastoosobową grupę turystów z Izraela, których przodkowie zamieszkiwali przed laty w Nasielsku. Na wstępie, dr Stanisław Tyc z właściwą sobie swadą przedstawił zebranym długie i bogate w fakty dzieje naszego miasta i to, co w nim najcenniejsze, jego dawnych mieszkańców. Siłą rzeczy najwięcej czasu poświęcił nasielskiej diasporze żydowskiej, bo taki był cel tego spotkania. Przedstawił zatem rolę, jaką odgrywała społeczność żydowska w lokalnym i regionalnym handlu, jej wpływ na rozwój nasielskiego rzemiosła oraz pełne spektrum innych, dochodowych źródeł utrzymania mieszkańców. Niezaprzeczalnie rozwój gospodarczo-społeczny Nasielska był jednym z najważniejszych czynników miastotwórczych i dzięki temu nasz gród nigdy nie utracił praw miejskich, bo mieszkańcy wykonywali typowo miejskie zajęcia jak handel, rzemiosło czy usługi. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się wystawa „Nasielska diaspora żydowska w fotografii”. Niektórzy z uczestników spotkania rozpoznawali podobizny swoich przodków lub bliższych i dalszych krewnych, temu wszystkiemu towarzyszyły liczne emocje z tym związane. Spora część wykładu pana Stanisława dotyczyła obiektów związanych z religią mozaistyczną, a więc starej, XVII-wiecznej drewnianej synagogi autorstwa Symche Waisa, syna Szlomy z Łucka oraz posadowionej w tym samym miejscu XIX-wiecznej murowanej bożnicy, którą zaprojektował Jacob Landa. Nasi żydowscy goście zadawali sporo pytań o nasielski kirkut, o liczbę pochówków, o losy macew, które były elementami architektury sepulkralnej.
Za ciekawostkę należy uznać to, że jeden z uczestników spotkania przetłumaczył zawarte na ocalałych macewach inskrypcje napisane w języku hebrajskim. Jedna z macew związana jest z pochówkiem mężczyzny Avcahama Menachema, zmarłego w październiku 1881 roku, umieszczona na niej sentencja mówi: „Niech jego dusza będzie związana więzami życia”. Druga macewa dotyczy pochówku kobiety Haishi Hatzuah, która zmarła po żydowskim święcie chanuka, a za życia była osobą skromną.
Wizytę upamiętniono stosownym wpisem do wyłożonej w tym celu księgi pamiątkowej obrazującej pewną skalę zjawiska, bo wpisów jest mnóstwo, głównie w obcych językach jak angielski, jidysz i hebrajski. Potwierdza to tym samym sens istnienia tego typu placówki w naszym mieście, bo historię mamy długą i bogatą, a ważnym jej elementem jest kultura żydowska. Stąd też, nie bez przyczyny to właśnie Nasielsk znalazł się w centrum uwagi Izraelczyków, którzy zwiedzali też inne miejsca związane z historią mazowieckich Żydów.
Warto dodać, że nasza placówka nieustannie się rozwija. Obecnie eksponujemy już sześć wystaw tematycznych, a mianowicie: „Nasielsk w średniowieczu”, „Nasielska diaspora żydowska w fotografii”, „Wojna 1920 na ziemi nasielskiej”, „Sto zdjęć na stulecie”, „Nasielski Węzeł Kolejowy”, „Nasielski Hufiec ZHP”, a także w placówce funkcjonuje Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta i Regionu. Aktualnie trwają przygotowania do następnej, siódmej już wystawy pn. „Nasielska OSP”. Tradycyjnie już, apelujemy do wszystkich mieszkańców szeroko pojętego Nasielska o przekazywanie posiadanych przez Państwa przedmiotów dotyczących długiej i bogatej historii mikroregionu. Tylko zebranie ich w jednym i godnym miejscu ułatwi dostęp do historii i zapewni właściwą ochronę przed ich zniszczeniem.
W tym miejscu pragniemy przypomnieć Państwu dni i godziny otwarcia Nasielskiego Domu Edukacji i Historii. Przedstawiają się one następująco:
Wtorek 9.00-19.00
Środa 9.00-16.00
Czwartek 9.00-16.00
Piątek 9.00-16.00
Wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie!