Home
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” - warsztaty literackie
Wpisany przez Jolanta R.   
czwartek, 09 marca 2023 13:34

Gra słów

W czwartek, 3 marca br., na zajęciach literackich odczytano i omówiono prace pisemne uczestników. Następnie wspólnie dokonano ich oceny według określonych kryteriów. Dyskutowano także na temat trudnej formy literackiej – eseju. Uczestnicy przygotowali podczas ferii prace pisemne w tej formie, które będą prezentować na kolejnych zajęciach.

Wśród trudnych słów, które definiowano znalazły się tym razem: adopcja, adaptacja, inauguracja, kompromis, kompetencja, omnibus, egzystencja, tolerancja, atrybut.