Home
Narodowe Czytanie 2020 Drukuj
piątek, 11 września 2020 13:01

 
Odpowiedzi na zadane pytania do przetargu nieograniczonego: Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap II przeprowadzenie robót budowlanych i montażowych Drukuj
piątek, 11 września 2020 12:26

Zamawiający działając art. 38 ust. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 08.09.2020r., tj.:
1.    W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym na przebudowę biblioteki proszę o wyjaśnienie zakresu prac: W SIWZ rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jest informacja, że zamówienie obejmuje wymianę instalacji C.W.U, C.O oraz montaż instalacji systemu alarmowego, - w załączonej przez Państwa dokumentacji przetargowej nie ma na ten zakres projektu i prace te nie zostały uwzględnione w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Prace związane z wymianą C.W.U. i C.O.  są pracami wpisanymi w zaleceniach Konserwatora Zabytków z dnia 01.10.2019r. jednakże prace te zostały wykonane już przez zamawiającego (wymiana termostatów na grzejnikach w budynku zostały przeprowadzona na jesieni zeszłego roku). Prace związane z wymianą istniejącego monitoringu ujęte są w przedmiarze w pozycjach od 21 do 34. Zwracam uwagę że w ramach prac malarskich w środku budynku Wykonawca ma obowiązek zdemontować istniejące grzejniki żeliwne, przeprowadzić ich oczyszczenie i odtłuszczenie a następnie wykonać ich odmalowanie wraz z ponownym montażem i odpowietrzeniem całej instalacji.


2.    Czy zamawiający przewidział dźwig lub jakkolwiek platformę do montażu okien , gdyż orientacyjna waga jednego okna to około 100-120 kg . Po czyjej stronie są koszty przewidziane z platformą .
Odpowiedź:
Okna oraz wszystkie prace opisane w postępowaniu należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie posiadanego sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest dobrać sprzęt i zorganizować pracę w taki sposób aby mogła ona zostać wykonana zgodnie z dokumentacją projektową.


3.    Nadzór nad montażem okiem ma wykonawca , który dostarczył powyższe okna - czy ten nadzór jest bezpłatny czy w kwestii wykonawcy jest zapłata za powyższy nadzór montażu okien i drzwi .
Odpowiedź:
Zgodnie § 6, ust. 4 umowy z wykonawcą stolarki okiennej: „Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji zobowiązuje się do obecności oraz sprawdzenia prawidłowości montażu przedmiotu umowy w trakcie prac budowlanych realizowanych przez Zamawiającego. W przypadku niestwierdzenia uwag lub nieuczestniczenia przy wykonywaniu powyższych prac uznaje się, że Wykonawca uznaje wykonane prace za wykonane w sposób prawidłowy i warunki gwarancji zostają dotrzymane.” W związku z powyższym nie należy uwzględniać wspomnianych kosztów w ofercie.

Dyrektor
/-/ Stanisław Roman Tyc

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 114