Otwarcie Muzeum Drukuj
piątek, 26 października 2012 12:46

W dniu 20 sierpnia 2010r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej o godzinie 13.00 nastąpiło otwarcie wystawy „Rok 1920”. Jako pierwszy przemówił kustosz Stanisław Tyc, który wygłosił referat dotyczący 1920 roku w Gminie Nasielsk. Tuż po nim głos zabrała Radna Sejmiku Województwa – Pani Maria Kowalska, która wręczyła na ręce Pana Stanisława Tyca – medale pamiątkowe z okazji 90. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej nad Wkrą. W dalszej kolejności głos zabrał Burmistrz Nasielska – Pan Bernard Dariusz Mucha, który pogratulował pomysłu i zaznaczył, że otwarcie wystawy to ważne wydarzenie w naszej lokalnej społeczności.
Następnie odbyło się przecięcie wstęgi, którego dokonali Pani Maria Kowalska – Radna Sejmiku Województwa, ks. Tadeusz Jabłoński, Pan Dariusz Bernard Dariusz Mucha – Burmistrz Nasielska oraz Pan Stanisław Tyc – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zaproszeni goście weszli do środka i oglądali wystawę wsłuchując się w głos kustosza, który przedstawiał eksponaty. Zaznaczył, iż jest to dobry zaczątek do powstania muzeum, w którym można byłoby eksponować nasielską historię. Na gości czekała księga do której mogli złożyć pamiątkowy wpis. Jako pierwszy wpis złożył Burmistrz Nasielska – Pan Bernard Dariusz Mucha.

Muzeum Ziemi Nasielskiej czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16.00.