Home O Nas

 

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Piłsudskiego 6, tel. (23) 691-25-52
Dyrektor – mgr Jolanta Budziszewska-Rogalska

 

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna powstała w dniu 7 maja 1949 roku przy współudziale czytelników „Expresu Wieczornego”. Pierwsze 500 egzemplarzy książek było ich darem dla mieszkańców Nasielska (książki te cały czas są w posiadaniu Biblioteki). Biblioteka udostępnia swe zbiory wszystkim mieszkańcom Gminy Nasielsk (w formie wypożyczenia do domu lub – w przypadku części zbiorów – wyłącznie na miejscu w czytelni). W chwili obecnej Biblioteka posiada 42 tys. woluminów. Biblioteka udziela również informacji z każdej dziedziny wiedzy oraz o mieście i regionie.

W ramach MGBP w Nasielsku działa pracownia internetowa.

MGBP w Nasielsku zajmuje corocznie czołowe miejsca w konkursie "Z kart szelestem" organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w kategorii "Najciekawsza inicjatywa promująca czytelnictwo" oraz "Najaktywniejsza Biblioteka" na szczeblu województwa mazowieckiego.

Cyklicznie w miesiącu maju od wielu lat prowadzona jest akcja "Cała Polska czyta dzieciom" - corocznie z akcji korzysta ok. 600 dzieci. W stałym programie działalności biblioteki są akcje "Zima w mieście" oraz "Lato w mieście".

Biblioteka organizuje imprezy okolicznościowe takie jak: Walentynki, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Matki, Dzień Nauczyciela, konkursy plastyczne, warsztaty kreatywne, konkursy na najlepszego czytelnika itp.

Działy biblioteki: wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży.
Filie biblioteczne: w Nowych Pieścirogach oraz w Cieksynie.