Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza Drukuj
środa, 28 września 2022 15:30

W piątek, 23 września br., Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku, wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym włączyła się do szczytnej, ogólnopolskiej, jedenastej już odsłony akcji Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej z elementami profilaktyki.
Akcja Narodowe Czytanie to polska inicjatywa społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, podczas której obszerne fragmenty utworów odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Zapoczątkowana została w 2012 roku przez Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego z okazji 200-lecia Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego miał miejsce opisany w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza Ostatni Zajazd na Litwie. Publiczne czytanie Pana Tadeusza odbyło się 8 września 2012 roku. W 2013 roku w całej Polsce czytaliśmy dzieła Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Para Prezydencka rozpoczęła Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Akcja Narodowe Czytanie w 2018 roku miała wyjątkowy charakter – w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wówczas Para Prezydencka zaprosiła do czytania Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W 2019 roku lekturą ósmego Narodowego Czytania było osiem nowel polskich. Balladyna Juliusza Słowackiego była lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania w 2020 roku.  Natomiast „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej czytaliśmy podczas 10. jubileuszowej odsłony w 2021 roku.
Lekturą tegorocznej edycji są „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, które zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie, jako główna część pierwszego tomu Poezyj. Napisany w latach 1819-1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To zbiór nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie wybitnego autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Zbiór Mickiewiczowskich poezji rychło stał się literackim wydarzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.
Na wstępie uroczystości, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym - Jadwiga Szymańska i dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku - Jolanta Budziszewska-Rogalska serdecznie powitały zaproszonych gości, rodziców i uczniów. Następnie dyrektor biblioteki przybliżyła zebranym informacje o akcji Narodowe Czytanie, a dyrektor szkoły wprowadziła w nastrój epoki omawiając jej główne cechy. Potem głos należał do uczniów, którzy w iście teatralny sposób zaprezentowali balladę „Świtezianka”.
Wśród wyjątkowych gości , którzy uświetnili uroczystość czytaniem  i zaszczycili nas swoją obecnością znaleźli się: Pan Andrzej Waldemar Kordulewski  -Zastępca Burmistrza Nasielska, Pan Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska, Pan Dariusz Kordowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku, pani Hanna Pietrzak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku, Pani Monika Nojbert – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, pani Iwona Pęcherzewska – Redaktor naczelna „Życia Nasielska”, Pani Ewa Strzelczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich, Pani Iwona Łyczkowska- Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nasielsku, Pani Bogusława Słoma – Kierownik Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nasielsku, Pani Teresa Skrzynecka – Prezes Fundacji „Bądźmy Razem” i założycielka Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pani Hanna Wróblewska – Zastępca prezesa Fundacji „Bądźmy Razem”.
Na zakończenie naszego wspólnego Narodowego Czytania głos zabrał Pan Andrzej Waldemar Kordulewski, Zastępca Burmistrza Nasielska, który serdecznie pogratulował organizatorom tego wydarzenia oraz wyraził ogromne uznanie za udział w tej wyjątkowej, szczytnej akcji. Odniósł się także do historii nauczania w Popowie Borowym, której początki według zachowanych dokumentów datowane są na połowę XVIII wieku. Uznał również, że wybór tej szkoły na czytanie „Ballad i romansów” nie był przypadkowy ze względu na wyjątkowy klimat w niej panujący.
Każdy z uczestników „Narodowego Czytania” otrzymał pamiątkowy egzemplarz książki będącej lekturą tegorocznej odsłony zaopatrzony w okazjonalną pieczęć przekazaną bibliotece przez Parę Prezydencką. Natomiast uczniowie dodatkowo otrzymali ulotki profilaktyczne.
Zapraszamy do biblioteki wszystkie chętne osoby z własnymi egzemplarzami „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w celu zaopatrzenia ich w okazjonalną pieczęć z tegorocznej odsłony Narodowego Czytania. Już dzisiaj pragniemy poinformować Państwa, iż na lekturę kolejnej edycji wybrano „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
Zadanie to dofinansowane zostało w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.