Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Albert, Laura, Adolf
mgła
14°C

Nasielskie synagogi

Nasielskie synagogi

W ramach realizacji projektu pod nazwą "Pamięć to człowiek i miejsce", na który Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku, w strukturach której znajduje się Nasielski Dom Edukacji i Historii otrzymała dofinansowanie w konkursie grantowym Forum Dialogu, w kwocie 13459,55 zł na zakup i umieszczenie trzech tablic upamiętniających społeczność żydowską zamieszkującą do 1939 r. w naszym mieście, poniżej przedstawiamy Państwu treść, która będzie zamieszczona pod kodem QR na tablicy, którą umieścimy na bloku mieszkalnym, w miejscu, gdzie przed laty w naszym mieście znajdowały się drewniana i murowana synagoga.

                Stara synagoga drewniana została wybudowana około 1650 r. przy wydatnym wsparciu finansowym rodziny Wesslów – właścicieli miasta. Była to niezwykle ozdobna budowla autorstwa Symchy Weisa syna Szlomy z Łucka. Bożnica została opisana pod względem architektonicznym przez znawców żydowskiego budownictwa -Marię i Kazimierza Piechotków w następujący sposób: „Sala główna otoczona od zachodu przedsionkiem, od północy i prawdopodobnie południa – pomieszczeniami dla kobiet. W narożnikach dwa alkierze otoczone galeriami. Na piętrze nad przedsionkiem, dostępne z zewnętrznej dwukondygnacyjnej galerii ze schodami, pomieszczenia dla kobiet, sądząc po układzie dachów przypuszczalnie późniejszego pochodzenia. Dach nad salą łamany dwukondygnacyjny, kondygnacja górna półszczytowa, dolna czterospadowa”.

g
Stara synagoga drewniana w Nasielsku wg. Encyklopedii Staropolskiej Zygmunta Glogiera

Według Encyklopedii Judaici „stara synagoga drewniana wybudowana w 1650 r. posiadała rozmiary 32x30 m, wysokość 25 m z charakterystycznymi wieżami na narożach, orientowana na południe, w zasadzie dwukondygnacyjna, kryta gontem, 6-osiowa z pięknymi schodami i dekoracjami”.

                Lata 80. i 90. XIX w. przyniosły Nasielskowi okres wzmożonego rozwoju, podejmowane były wówczas różne śmiałe zadania inwestycyjne m. in. w zakresie budownictwa sakralnego. W 1880 r. została rozebrana zabytkowa, ale będąca niestety już w bardzo złym stanie technicznym drewniana synagoga. W miejscu starej bożnicy przystąpiono do realizacji nowego gmachu według projektu Jacoba Landy, który zmarł podczas wznoszenia tego obiektu w 1884 r. Po jego śmierci pieczę nad realizacją projektu sprawował Ezekiel Ha-Levi. W 1886 r. oddano do użytku nową neorenesansową, murowaną bożnicę. Była to budowla trzykondygnacyjna, poprzedzona trójosiowym westybulem zwieńczonym trójkątnym szczytem z okulusem obwiedzionym bogato zdobionym gzymsem. Narożniki westybulu wyposażone były w latarnie. Naroża obiektu posiadały głębokie boniowania. Szczyty synagogi przeprute były trzema dużymi, półkoliście sklepionymi oknami oświetlającymi wnętrze. Skala obiektu zbliżona była do założenia pierwotnego. Synagoga posadowiona była na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu o wymiarach 32x30m. Bogato występujący detal architektoniczny w postaci gzymsów naczółkowych oddzielających kondygnacje, obramień okien, ozdobnej stolarki, rozet i konsoli wolutowych czynił zeń budowlę niezmiernie malowniczą i reprezentacyjną.

s
Murowana synagoga w Nasielsku
d
Murowana synagoga w Nasielsku wg. ryc. nieznanego autora

Opracował Stanisław Tyc

 

 

Nasielsk synagogues

The old wooden synagogue was built around 1650 with significant financial support from the Wessel family, the owners of the town. It was an extremely ornate building by Symcha Weis, son of Szloma from Łuck. The synagogue was described in architectural terms by Maria and Kazimierz Piechotka, experts in Jewish architecture, as follows: "A vestibule on the west surrounds the main hall, and women's rooms on the north and probably on the south. Galleries surround two alcoves in the corners. On the first floor above the vestibule, accessible from an external two-story gallery with stairs, there are rooms for women, probably of later origin judging by the roof arrangement. The roof over the hall is two-story, with a half-gable upper floor and a hipped lower one".

d
Old wooden synagogue in Nasielsk according to Old Polish Encyclopedia by Zygmunt Glogier

 

According to the Encyclopedia Judaica, "the old wooden synagogue built in 1650 was 32x30 m in size, 25 m high with characteristic towers at the corners, oriented south, basically two-story, shingled, with six axes with beautiful stairs and decorations."

The 1880s and 1890s brought a period of intense development to Nasielsk, and various ambitious investment projects were undertaken, including in the field of religious construction. In 1880, the historic wooden synagogue, which was unfortunately in a deplorable physical condition, was demolished. In place of the old synagogue, Jacob Landa designed a new building. He unfortunately died in 1884 while construction was still ongoing. After his death, Ezekiel Ha-Levi oversaw the implementation of the project, and in 1886, a new neo-Renaissance brick synagogue was opened. It was a three-story building, preceded by a three-axial vestibule topped with a triangular gable with an oculus surrounded by a richly decorated cornice. The corners of the vestibule were equipped with lanterns. The corners of the building had deep rustication. The gables of the synagogue held three large, semicircular windows illuminating the interior. The scale of the facility was comparable to the original design. The synagogue was built on a rectangular plan, almost a square, measuring 32x30 m. Rich architectural details in the form of pediment cornices separating the floors, window frames, decorative woodwork, rosettes, and volute consoles made it an extraordinarily picturesque and representative building.

j
Brick synagogue in Nasielsk
f
Brick synagogue in Nasielsk according to an engraving by an unknown author

Prepared by Stanisław Tyc

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.